Skip to main content
Aandacht verzacht


Sfenopalatinum behandeling

Ganglion sfenopalatinum behandeling

Sfenopalatinum behandeling

Inleiding

Wat is een RF behandeling van het ganglion sfenopalatinum?

spheno 01Het ganglion sfenopalatinum speelt een hoofdrol bij clusterhoofdpijn (Hortonse neuralgie) en migraine. Ook bij bepaalde aangezichtspijnen kan er een indicatie bestaan om deze zenuwknoop te behandelen. Met behulp van een speciale naald wordt de zenuwknoop opgezocht die verantwoordelijk is voor de pijn.
Het zogenaamde 'ganglion sfenopalatinum' bevindt zich achterin de neus.

Deze zenuw behoort tot het onwillekeurige zenuwstelsel. Het onwillekeurige of sympathische zenuwstelsel regelt allerlei 'automatische' processen, zoals de ademhaling en de doorbloeding.
Het doel van de behandeling is om de pijngeleiding in de betreffende zenuwknoop voor langere tijd uit te schakelen.

 • Technieken en verloop

  Na een plaatselijke verdoving van de huid of onder sedatie wordt via de wang een naald ingebracht tot bij de zenuwknoop. Om de juiste positie van de naald te kunnen bepalen, wordt gebruik gemaakt van röntgendoorlichting.

  Als de naald goed geplaatst is, wordt dit nogmaals gecontroleerd met behulp van een elektrisch stroompje. Deze zijn te voelen in de neus of in het gehemelte. Wanneer de naald in de juiste positie is gebracht vindt er een verdere verdoving plaats en wordt het zenuwknoopje verwarmd, door middel van radiofrequente (RF) stroom.

 • Nabehandeling

  De behandeling duurt ongeveer 30 min. Na de behandeling moet u nog voor korte tijd naar de afdeling terug. De pijnspecialist spreekt met u de tijd af wanneer u naar huis mag.
  Omdat u tijdens de behandeling medicijnen krijgt toegediend mag u niet zelfstandig een auto of fiets besturen. Regel dus vooraf uw vervoer naar huis.

 • Resultaat

  Pas na enkele weken kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de klachten bemerkt. U krijgt een afspraak voor een poliklinische of telefonische controle.

 • Complicaties

  Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk.

  • Er kan na de behandeling napijn optreden. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar is tijdelijk van aard. U kunt hiervoor een pijnstiller (bv Paracetamol volgens bijsluiter) innemen.
  • Er bestaat een kleine kans dat er een doof gevoel ontstaat in het gehemelte aan de behandelde kant. Dit is tijdelijk.
  • Er kan een bloeduitstorting in de wang optreden, als gevolg van de prik.
  • Een enkele keer kan een bloedneus optreden, doordat er een bloedvaatje is geraakt.


Hoe ziet de behandelroute eruit?

Dit zijn de stappen die u gaat volgen

 • Voorbereiding

  Het vernieuwde pijncentrum is gemakkelijk te vinden in het Bravis ziekenhuis Roosendaal. U volgt route 73 en u meldt zich daar aan de balie.

  Bereid u voor

  Uiteraard wilt u weten wat de behandeling inhoudt en wilt u antwoorden op uw vragen. Bereid u zich dus voor op het gesprek met uw pijnspecialist. Bijvoorbeeld door uw vragen en onzekerheden op een briefje te schrijven.

  Lees meer over drie goede vragen

 • Voorlichting

  Er zal ALTIJD eerst een gesprek met u plaatsvinden waarin de klachten besproken en onderzocht worden. Vervolgens zal de behandeling besproken worden en uw vragen beantwoord.

  De behandeling vindt plaats onder doorlichting met röntgen en lokale verdoving.

 • Behandeling

  De behandeling vindt plaats op het Bravis Pijncentrum (Rte 73) en vindt plaats onder doorlichting met röntgen en lokale verdoving.

  Voor deze behandeling verblijft u gedurende een uurtje op het Bravis Pijncentrum. U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van het pijncentrum. 

  De doktersassistente komt u halen en brengt u naar de behandelkamer. 

 • Recovery

  Na de behandeling gaat u naar de lounge om even bij te komen onder het genot van een bakje koffie. U spreekt de pijnspecialist weer bij de controle van de behandeling over enkele weken.

 • Controle

  Als alles netjes verloopt en u voelt zich goed gaat u naar huis met een afspraak ter controle van de behandeling.


"Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."