Skip to main content
Aandacht verzacht


RACZ procedure

Epidurale adhesiolysis

RACZ procedure

Wat is een RACZ procedure (epidurale adhesiolysis)?

De Racz-procedure kan worden toegepast bij patiënten met chronische lage rug- en beenpijn klachten. Na een ontstekingsreactie of operatie vormt zich littekenweefsel (verklevingen) in het ruggenmergkanaal. Dit kan leiden tot irritatie van de zenuwwortels waardoor pijnklachten ontstaan. Met behulp van een speciale Racz-katheter kan medicatie worden toegediend rondom de geïrriteerde zenuwwortel(s). Het littekenweefsel kan worden losgemaakt, wat tot ruimte voor de zenuwwortel kan leiden. Dit geeft verlichting van de pijnklachten.

 • Uitleg van de behandeling

  Ligging

  racz 01

  In bovenstaande figuur ziet u waar de intredeplaats van de katheter zich bevindt: de hiatus sacralis. Dit is een opening in het heiligbeen (het sacrum), ter hoogte van de stuit. Via deze ingang wordt de Racz-katheter in de epidurale ruimte gebracht, waar men op zoek kan gaan naar de oorzaak van de pijnklachten en deze ter plaatse kan behandelen.

 • Technieken en verloop

  De pijnspecialist verzoekt u op uw buik op de behandeltafel te gaan liggen. Er wordt een afdekdoek over u heen geplakt om een steriel werkveld te maken. U krijgt een plaatselijke verdoving in de huid bij het stuitje en brengt vervolgens een naald in. Hierbij kunt u een drukkend gevoel ervaren. Door de naald wordt een katheter (slangetje) opgevoerd tot de plaats van het littekenweefsel. Het plaatsen van de naald en het opvoeren van de katheter gebeurt onder röntgendoorlichting om te controleren of deze op de juiste plaats zitten. Met behulp van een contrastvloeistof wordt opgezocht op welk niveau het littekenweefsel zich precies bevindt. Vervolgens wordt geprobeerd het littekenweefsel losser te maken. Dit gebeurt door spoelen en door ontstekingsremmende medicijnen (corticosteroïden) in te spuiten. Dit middel vermindert de zwelling rond de zenuw en gaat ook de vorming van nieuw littekenweefsel tegen.

  De behandeling duurt ongeveer dertig minuten.

 • Resultaat

  De ontstekingsremmende medicijnen hebben tijd nodig om in te werken. Het effect kan tot vier weken op zich laten wachten. De eerste weken kan de pijn zelfs iets toegenomen zijn. Soms heeft de behandeling niet het gewenste resultaat. Ongeveer 3 maanden na de behandeling kan de anesthesioloog het resultaat beoordelen.
  U krijgt een afspraak voor een poliklinische controle.

 • Complicaties

  Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk.

  • Na de behandeling kunt u een zwaar gevoel in de benen krijgen. Dit komt door de verdovingsvloeistof. Dit zware gevoel is na een uur of vier verdwenen.
  • Hoofdpijn: bij de behandeling kan het ruggenmergvlies worden aangeprikt. Dit kan hoofdpijn veroorzaken. De hoofdpijn gaat meestal vanzelf over.
  • Uw pijn kan na de behandeling tijdelijk toenemen door irritatie van de behandelde zenuwen. Deze pijn kan enkele weken aanhouden. Bespreek met uw arts welke pijnstillers u hiervoor kunt gebruiken.
  • U kunt napijn krijgen in de stuit. Deze napijn kan enkele dagen duren.U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld Paracetamol.
  • Ook kunt u kort na de behandeling nachtelijke krampen in de benen krijgen. Deze bijwerkingen zijn tijdelijk en niet verontrustend.
  • Door het inspuiten van medicatie kunt u opvliegers krijgen. Bij vrouwen kan de menstruatie kan korte tijd verstoord raken.
   Bij diabetici kunnen de bloedsuikerspiegels een aantal dagen verhoogd zijn. Extra controle van de bloedsuikers is daarom aan te raden.


Hoe ziet de behandelroute eruit?

Dit zijn de stappen die u gaat volgen

 • Voorbereiding

  Het vernieuwde pijncentrum is gemakkelijk te vinden in het Bravis ziekenhuis Roosendaal. U volgt route 73 en u meldt zich daar aan de balie.

  Bereid u voor

  Uiteraard wilt u weten wat de behandeling inhoudt en wilt u antwoorden op uw vragen. Bereid u zich dus voor op het gesprek met uw pijnspecialist. Bijvoorbeeld door uw vragen en onzekerheden op een briefje te schrijven.

  Lees meer over drie goede vragen

 • Voorlichting

  Er zal ALTIJD eerst een gesprek met u plaatsvinden waarin de klachten besproken en onderzocht worden. Vervolgens zal de behandeling besproken worden en uw vragen beantwoord.

  De behandeling vindt plaats onder doorlichting met röntgen en lokale verdoving.

 • Behandeling

  De behandeling vindt plaats op het Bravis Pijncentrum (Rte 73) en vindt plaats onder doorlichting met röntgen en lokale verdoving.

  Voor deze behandeling verblijft u gedurende een uurtje op het Bravis Pijncentrum. U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van het pijncentrum. 

  De doktersassistente komt u halen en brengt u naar de behandelkamer.

 • Recovery

  Na de behandeling gaat u naar de lounge om even bij te komen onder het genot van een bakje koffie. U spreekt de pijnspecialist weer bij de controle van de behandeling over enkele weken.

 • Controle

  Als alles netjes verloopt en u voelt zich goed gaat u naar huis met een afspraak ter controle van de behandeling.


"Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."