Skip to main content
Aandacht verzacht


Chordotomie

Chordotomie

Er is met u besproken om een chordotomie uit te voeren. De behandeling wordt door een pijnspecialist uitgevoerd. Hier leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

Wat is een chordotomie?

Dit is een behandeling waarbij een pijn geleidende zenuwbaan in het ruggenmerg ter hoogte van de nek onderbroken wordt. Een chordotomie vindt plaats bij pijn van een kwaadaardige aandoening en is uitsluitend geschikt bij pijn in één lichaamshelft. De behandeling wordt toegepast als gewone pijnstillers niet helpen of teveel bijwerkingen geven.
De behandeling gebeurt aan de tegenovergestelde kant van de pijn, net onder het oor. Dus bij pijn aan de rechterzijde wordt u met een prik links behandeld. (Zie tekeningen hierna)
De geleiding van pijn, warmte en koude verloopt via dezelfde zenuwbaan. Daarom zal ook het gevoel van warmte en koude na de behandeling aan de betreffende lichaamshelft (waar oorspronkelijk de pijn zat) verminderd aanwezig zijn.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente via het secretariaat. Ook na de behandeling kan u steeds bellen met vragen. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zo nodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Bel dan tijdig naar het secretariaat van het pijncentrum om dit door te geven.

 • Uitleg van de behandeling

  De plaats waar de huid wordt aangeprikt:

  Chordochordo3

  De naaldpositie in het cervicale ruggenmerg:

  chordo2

  Regio waarin pijn en gevoeligheid voor warmte en koude zijn verminderd na een linker cervicale chordotomie:

 • Technieken en verloop

  U krijgt een infuus waardoor u medicijnen krijgt.
  U wordt aangesloten aan een monitor voor continue controle van uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed
  Voor de behandeling wordt het huidgevoel getest met behulp van een stompe naald.
  Tijdens de behandeling ligt u op uw rug, waarbij uw hoofd wordt vastgelegd met een pleister. De huid rond uw oor wordt gedesinfecteerd en er worden steriele doeken geplakt voor een steriel werkgebied. De huid wordt verdoofd, wat gevoelig kan zijn.

  • Een naald wordt opgevoerd om de ligging van het ruggenmerg te bepalen, waar nodig wordt dit extra verdoofd.
  • Daarna wordt een tweede naald ingebracht in het ruggenmerg. Het plaatsen van de naalden wordt door de specialist gecontroleerd met behulp van doorlichting met röntgenapparatuur.
  • 482 2009 833 Fig4 HTMLWanneer de naalden op de juiste plaats lijken te staan, wordt met een teststroompje getest of de naaldpunt zich op de juiste plaats bevindt. U voelt dan tintelingen met een gevoel van warmte of koude aan de pijnlijke lichaamshelft. Omdat uw medewerking hierbij nodig is, kan de behandeling niet met diepe slaap plaatsvinden. Zo nodig wordt de naaldpositie gecorrigeerd.
  • Wanneer de juiste plaats is bereikt, wordt de naaldpunt kortdurend en gecontroleerd verwarmd om de pijngeleiding te onderbreken (de eigenlijke chordotomie).
   Hierna wordt het effect van de behandeling gecontroleerd. Ook wordt het huidgevoel opnieuw getest. Indien onvoldoende effect optreedt wordt mogelijk de naaldpunt nogmaals verwarmd. Na de behandeling is de pijn meestal direct verminderd. De behandeling duurt ongeveer een half uur.

 • Belangrijke informatie

  Bloedverdunners

  Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kan het zijn dat u deze vóór de behandeling tijdelijk moet stoppen, of dient te overbruggen met andere bloedverdunners.
  U dient altijd na te vragen wat te doen als u bloedverdunnende medicatie neemt!

  Allergie

  Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

  Zwangerschap

  Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum. 

  U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

  Koorts – gebruik van antibioticum

  Als u koorts hebt of een antibioticum gebruikt op de dag van de behandeling, raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

  Nuchter

  Voor deze behandeling dient u nuchter te zijn. U wordt vooraf geïnformeerd vanaf hoe laat nuchter dient te zijn, dit is namelijk afhankelijk van het tijdstip van de behandeling.
  Voorgeschreven medicatie mag u innemen met een slokje water
  De folder over nuchter zijn, is verkrijgbaar bij het bureau planning en opname of bij het Patiënten Service Bureau.

 • Nabehandeling

  U wordt na de behandeling weer opgehaald door verpleegkundigen van de afdeling waar u was opgenomen. Na de behandeling komt de arts of pijnverpleegkundige bij u langs, dit kan op de dag van de behandeling zijn of de volgende morgen.
  Na de ingreep blijft u meestal één tot enkele dagen in het ziekenhuis, dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en het beloop. 

 • Resultaat

  De beoogde pijnstilling treedt vrijwel direct op. Het resultaat van de behandeling is meestal blijvend. Slechts een enkele keer is herhaling noodzakelijk.
  De vóór de behandeling gebruikte pijnstillers moeten na de behandeling meestal worden aangepast. 

 • Complicaties

  • In veel gevallen treedt tijdens en na de behandeling nekpijn en/of pijn achter het oor op met uitstraling naar het achterhoofd. Dit heeft te maken met het prikkelen van de achterhoofdszenuwen tijdens het uitvoeren van de behandeling. Deze pijn kan enkele dagen aanhouden, meestal helpt een eenvoudige pijnstiller hier tegen.
  • Het komt geregeld voor dat het bovenste ooglid aan de behandelde kant wat naar beneden gaat hangen met daarbij een nauwe pupil en droogte van het hoornvlies. Dit heet het “Horner-syndroom” en is over het algemeen van voorbijgaande aard.
  • De eerste 24uur na de ingreep is enige temperatuursverhoging normaal. Dit is meestal in de avond en/of nacht van de dag van de behandeling.
  • Vaak is er een verminderde kracht in het been aan de kant waar de behandeling plaatsvond, vrijwel altijd is dit na enkele dagen hersteld. Blijvende verlammingen zijn uitermate zeldzaam.
  • Er kan soms een stoornis in de blaasfunctie optreden, waardoor een blaaskatheter noodzakelijk wordt.
  • Het huidgevoel voor pijn, warmte en koude aan de behandelde lichaamshelft (waar oorspronkelijk de pijn zat) is verminderd. U dient hierom voorzichtig te zijn met hete en koude voorwerpen, u kunt zich branden zonder dat u het merkt. Draag ook goed schoeisel omdat u ergens in kunt trappen zonder dat u pijn voelt.
  • Omdat de pijn plots minder wordt kan het zijn dat u kort na de behandeling enkele uren suf wordt van de pijnstillers in uw lichaam die nog nawerken.
  • Door het afbouwen van pijnmedicatie zijn ook tijdelijk ontwenningsverschijnselen mogelijk. Als u hier last van hebt moet u dit melden aan de verpleegkundige.


Hoe ziet de behandelroute eruit?

Dit zijn de stappen die u gaat volgen

 • Voorbereiding

  Het vernieuwde pijncentrum is gemakkelijk te vinden in het Bravis ziekenhuis Roosendaal. U volgt route 73 en u meldt zich daar aan de balie.

  Bereid u voor

  Uiteraard wilt u weten wat de behandeling inhoudt en wilt u antwoorden op uw vragen. Bereid u zich dus voor op het gesprek met uw pijnspecialist. Bijvoorbeeld door uw vragen en onzekerheden op een briefje te schrijven.

  Lees meer over drie goede vragen

 • Voorlichting

  Er zal ALTIJD eerst een gesprek met u plaatsvinden waarin de klachten besproken en onderzocht worden. Vervolgens zal de behandeling besproken worden en uw vragen beantwoord.

  De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving en met een licht slaapmiddel (sedatie).  U krijgt daarom een afspraak op de POS (Pre Operatieve Screening).

 • Behandeling

  De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving en met een licht slaapmiddel (sedatie).  U krijgt daarom een afspraak op de POS (Pre Operatieve Screening).

  Voor deze behandeling wordt u gedurende één of enkele nachten opgenomen in het ziekenhuis. U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de met u afgesproken verpleegafdeling op de locatie Roosendaal. Wanneer u reeds opgenomen bent blijft u op uw kamer en afdeling.

  De behandeling vindt plaats op het Bravis Pijncentrum (Rte 73). De verpleegkundige van de afdeling brengt u weg. Wanneer u sedatie hebt gekregen wordt u kort naar de verkoeverkamer gebracht. Daarna wordt u door de verpleegkundige van de afdeling opgehaald.

 • Recovery

  U heeft de dag van de ingreep bedrust, daarna mag u onder begeleiding uit bed.

 • Controle

  De pijnspecialist zal u nog bezoeken alvorens u naar huis gaat.


"Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."