Skip to main content
Aandacht verzacht

Neurostimulatie

Neurostimulatie

Neurostimulatie kan in bepaalde gevallen een beproefde en effectieve alternatieve vorm van pijnbestrijding zijn indien operaties, medicatie of andere pijnbehandelingen niet meer werken. Patienten bij wie neurostimulatie succesvol is, ervaren doorgaans een afname van hun pijn met 50% en een verbetering in het vermogen om deel te nemen aan dagelijkse bezigheden.

Neurostimulatie kan ook de behoefte aan extra pijnmedicatie en nog meer operatieve ingrepen verminderen of wegnemen.

Bij neurostimulatie wordt gebruik gemaakt van een klein kastje, de pacemaker, die via een aantal elektrodes lichte elektrische pulsen naar bepaalde gebieden van het zenuwstelsel stuurt.

Bij neurostimulatie is het de bedoeling dat de opgewekte elektrische pulsen vallen binnen het gebied waar de pijnsignalen ontstaan. Als deze twee elkaar goed overlappen kunnen op die manier de elektrische pulsen voorkomen dat pijnsignalen de hersenen kunnen bereiken. De pijnsignalen kunnen niet meer goed worden waargenomen. Het gevoel van pijn wordt verlicht. Het is als het ware een pacemaker tegen de pijn.

Neurostimulatie vormt een apart gebied binnen de pijngeneeskunde en is een speerpunt binnen het Pijncentrum Bravis.

 


      "Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."