Skip to main content
Aandacht verzacht


Sacro-iliacaal gewricht (SIG) behandeling

Behandeling van het SIG

sacro-iliacale gewricht

Sacro-iliacaal gewricht (SIG) behandeling

Wat is een behandeling van het sacro-iliacaal gewricht of SIG?

sig 01De SI-gewrichten bevinden zich aan weerszijden van het heiligbeen en vormen de verbinding tussen dit bot en de rest van het bekken.
Sacro-iliacale gewrichtsklachten beginnen meestal laag in de onderrug en kunnen uitstralen naar de rug, billen of benen.

Er zijn verschillende behandelingen van het SIG mogelijk (zie verder):

 • Proefblokkade
 • SIG-denervatie
 • Injectie in het gewricht met een ontstekingsremmend middel

 • Technieken en verloop

  Tijdens de behandeling ligt u op uw buik.

  Onder röntgendoorlichting wordt de juiste plaats eerst opgezocht. De plaats wordt gemarkeerd en vervolgens ontsmet. Zo nodig worden doeken aangebracht om de prikplaats steriel af te schermen.
  U krijgt een plaatselijke verdoving in de huid. De anesthesioloog/pijnspecialist plaatst 1 of meerdere naalden onder röntgendoorlichting. Wanneer de goede positie bereikt is, wordt dit gecontroleerd met contrastvloeistof of een elektrisch stroompje. U moet dan aangeven wanneer u een verandering bemerkt. Deze verandering kan zich uiten in warmte, druk of tinteling.

  Afhankelijk van de met u afgesproken behandeling kan het volgende plaatsvinden:

  • Proefinjectie:
   Hierbij wordt verdovingsvloeistof rondom de gevoelszenuwtjes naar het gewricht ingespoten. De vloeistof verdooft de zenuwen gedurende enkele uren. Na de behandeling moet u aangeven of uw pijn effectief verminderd of verdwenen is. Zo kan worden vastgesteld of het gewricht verantwoordelijk is voor de pijn.
  • SIG-denervatie of RF-behandeling:
   Na een goed verlopen proefblokkade kan er denervatie uitgevoerd worden. De naalden worden in de buurt van de gevoelszenuwtjes naar het gewricht geplaatst. Wanneer de naalden op de goede plaats staan wordt lokale verdoving ingespoten. Gedurende 1 minuut wordt de naaldpunt opgewarmd. Hierdoor vermindert na verloop van tijd de pijn. Functies als gevoel en spierkracht blijven werken.
  • Injectie in het gewricht met een ontstekingsremmend middel:
   Hier wordt de naald in het sacro-iliacale gewricht zelf geplaatst.
   Wanneer de naald op de goede plaats staat wordt lokale verdoving en een ontstekingsremmend medicijn ingespoten. Dit medicijn onderdrukt de ontsteking en irritatie in het gewricht en heeft een langdurend pijnstillende werking.

 • Belangrijke informatie

  Denervatie en injectie in het SIG worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraar.
  U dient deze dus zelf per pin te betalen op de dag van de behandeling. Het bedrag hangt af van het soort behandeling en wordt met u apart besproken op de poli.
  Om na te gaan of een behandeling een zekere pijnverlichting kan geven kan de arts eerst een proefblokkade doen. De proefblokkade is wel verzekerde zorg en hoeft niet zelf te worden betaald.

 • Resultaat

  Ongeveer zes tot acht weken na de behandeling is het resultaat pas goed te beoordelen.
  U krijgt een afspraak voor een poliklinische of telefonische controle.

 • Complicaties

  Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk.

  • Na de behandeling kan tijdelijk krachtsverlies optreden en het behandelde gebied zal tijdelijk verdoofd aanvoelen. Deze verdoving kan enkele uren aanhouden. Het gevoel en de kracht zullen vanzelf langzaam terugkeren.
  • Na de RF behandeling kan er een branderig/pijnlijk gevoel in het behandelde gebied ontstaan. Soms neemt de pijn zelfs tijdelijk toe. Voor beide geldt dat de pijn vanzelf weer over gaat, maar dit kan twee tot zes weken duren. Tegen deze pijn mag u pijnstillers innemen, bijvoorbeeld Paracetamol.
  • U kunt napijn krijgen van de injectie. Deze napijn kan enkele dagen duren. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld Paracetamol.
  • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.
  • Spierpijn: op de plaats waar geprikt is. Soms verergeren tijdelijk de klachten. Dat neemt na een paar dagen tot weken af.
  • Door de medicatie kunt u opvliegers krijgen en bij vrouwen kan de menstruatie korte tijd verstoord raken.
  • Bij diabetici kunnen de bloedsuikerspiegels een aantal dagen verhoogd zijn. Extra controle van de bloedsuikers is daarom aan te raden.


Hoe ziet de behandelroute eruit?

Dit zijn de stappen die u gaat volgen

 • Voorbereiding

  Het vernieuwde pijncentrum is gemakkelijk te vinden in het Bravis ziekenhuis Roosendaal. U volgt route 73 en u meldt zich daar aan de balie.

  Bereid u voor

  Uiteraard wilt u weten wat de behandeling inhoudt en wilt u antwoorden op uw vragen. Bereid u zich dus voor op het gesprek met uw pijnspecialist. Bijvoorbeeld door uw vragen en onzekerheden op een briefje te schrijven.

  Lees meer over drie goede vragen

 • Voorlichting

  Er zal ALTIJD eerst een gesprek met u plaatsvinden waarin de klachten besproken en onderzocht worden. Vervolgens zal de behandeling besproken worden en uw vragen beantwoord.

  De behandeling vindt plaats onder doorlichting met röntgen en lokale verdoving.

 • Behandeling

  De behandeling vindt plaats op het Bravis Pijncentrum (Rte 73) en vindt plaats onder doorlichting met röntgen en lokale verdoving.

  Voor deze behandeling verblijft u gedurende een uurtje op het Bravis Pijncentrum. U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van het pijncentrum. 

  De doktersassistente komt u halen en brengt u naar de behandelkamer. 

 • Recovery

  Na de behandeling gaat u naar de lounge om even bij te komen onder het genot van een bakje koffie. U spreekt de pijnspecialist weer bij de controle van de behandeling over enkele weken.

 • Controle

  Als alles netjes verloopt en u voelt zich goed gaat u naar huis met een afspraak ter controle van de behandeling.


"Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."