Skip to main content
Aandacht verzacht

Vergoedingen

28 januari 2013


Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van elke patiënt om zich te verzekeren tegen ziektekosten en ook om op de hoogte te zijn en te blijven van de behandelingen die bij de gekozen zorgverzekeraar wel en niet voor vergoeding in aanmerking komen. Zorgverzekeraars passen soms de regels voor vergoeding aan, of vragen aanvullende informatie. De vergoeding van uw pijnbehandeling kan hiervan afhankelijk zijn. Wilt u niet voor verrassingen komen staan, vraag dan aan uw pijnspecialist hoe het in uw situatie geregeld is. Deze is op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Deze pagina bevat 2 belangrijke onderwerpen:

 1. De vergoeding voor neuromodulatie
 2. Behandeling van lage rugklachten

1. De vergoeding voor neuromodulatie

Per 12-11-2019 is de vergoeding voor neuromodulatie veranderd. Het afgelopen jaar is een uitgebreid traject doorlopen waarin de zorg voor patiënten met chronische pijn middels een neurostimulator of een intrathecale pomp beoordeeld werd. Dit traject is afgerond en het Zorginstituut Nederland heeft 12-11-2019 uitspraak gedaan.

U kunt deze beslissing hier lezen: Uitspraak neuromodulatie Ook staat daar Het Standpunt vermeld.

Ook op de site van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie kunt u het nieuws lezen.

Voor de volgende patiëntgroepen is het standpunt positief: pijnlijke diabetische neuropathie, CRPS, failed back surgery syndroom met radiculaire pijn, failed neck surgery syndroom met radiculaire pijn en dunne vezel neuropathie. Hierin heeft meegewogen dat de NVA heeft toegezegd een goed functionerend kwaliteitssysteem vorm te geven. Dit is dan ook als voorwaarde opgenomen in het definitieve standpunt.

Overgangsregeling
Helaas zijn er ook patientgroepen waarvoor het Zorginstituut concludeert dat neuromodulatie niet onder het basispakket kan vallen. Voor lopende behandeltrajecten, d.w.z. patiënten die op de ingangsdatum van het standpunt al een neurostimulator hebben en bij wie vervanging van bijv. lead(s) of batterijen aan de orde is, is een overgangsregeling gemaakt. Deze overgangsregeling is verwerkt in het standpunt.

Kwaliteitssysteem
De NVA werkt met andere betrokken verenigingen aan het kwaliteitssysteem. Onderdeel hiervan zijn uitkomstregistratie en het opstellen van eisen aan behandelaren en behandelcentra in een standpunt neuromodulatie.

Kortweg komt het standpunt erop neer dat de meeste indicaties waarvoor we binnen het Bravis Pijncentrum neuromodulatie indiceren blijven bestaan !!! Dat is dus een goed bericht en we vertrouwen erop dat we met een gerust de pijnzorg voor onze patiënten verder kunnen voortzetten op het hoge niveau dat we gewend zijn.

Geschreven door
Secretariaat

categorie
Pijncentrum

2. Invasieve behandeling lage rugpijn niet meer vergoed!

Per 1-1-2016 hebben ontwikkelingen vanuit het Ministerie van VWS, Het Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland ertoe geleid dat de behandeling bij aspecifieke lage rugklachten in de meeste gevallen niet meer wordt vergoed. Het betreft hier de diagnosegroep 071.

Korte samenvatting

Half december 2015 is het definitieve rapport van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) verschenen over pijnbehandelingen van lage rugklachten.

Hierin staat kortweg dat vanaf 1 januari 2016 de voorwaardelijke toelating van de behandelingen voor lage rugklachten ten einde is en niet meer behoort tot het te verzekeren basispakket in het kader van de Zvw. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangegeven dat ook per 1 januari 2016 de behandelingen niet meer zijn opgenomen in de polissen van basisverzekeringen die de verzekeraars met verzekerden hebben afgesloten. Ook in aanvullende paketten worden de behandelingen niet opgenomen.

Het betreft hier de injectie en denervatie van facetten, sacroiliacale gewricht, discogene pijn of een mengbeeld van deze.

Patiënten die eind 2015 reeds in behandeling waren, kwamen tot voor kort in aanmerking voor een afbouwtraject. Dat houdt in dat zij alleen een eerstvolgende vervolgafspraak in 2016 vergoed kregen waarbij informatie werd verstrekt en eventuele alternatieven werden besproken. Zij kwamen daarnaast nog éénmaal in aanmerking voor een denervatie, daarna stopte de invasieve behandeling.

Deze patiënten zien wij eigenlijk niet meer, de laatste patiënten werden recent voor het laatst middels vergoede zorg behandeld. De behandelingen voor de facetten, sacro-iliacaal gewricht en gemengde beelden in de lage rug worden niet meer volgens de klassieke, verzekerde wijze aangeboden. Dat is niet meer toegestaan.
Zoals bekend zijn wij het absoluut oneens met de genoemde uitspraak, zowel inhoudelijk als vanwege procedurele fouten. Dit hebben wij via de Sectie Pijn en Palliatieve Geneeskunde van de NVA kenbaar gemaakt en op dit moment zijn we in gesprek met ZiNL.

Echter !

Als pijnspecialisten van het Bravis Ziekenhuis weten wij uit jarenlange ervaring dat er bepaalde groepen patiënten zijn die zeer goed op de genoemde behandelingen reageren. Vandaar dat wij besloten hebben deze behandelingen toch aan te bieden.
Mocht uw pijnspecialist menen dat een invasieve behandeling voor u zeer kansrijk is, dan zal hij u de behandeling aanbieden tegen een bepaald tarief (zie onder). U dient de behandeling dan zelf te betalen.
Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dan wordt de behandeling voor u op de normale manier uitgevoerd, zoals ook de behandelingen die nog wel in het verzekerde pakket zitten. Het enige verschil is dat u nu de rekening zelf betaald ipv de zorgverzekeraar. Verder verandert er aan het behandeltraject helemaal niets.

Behandeling Kosten

 Behandeling Tarief
 Facet denervatie enkelzijdig € 373,00
 Facet denervatie dubbelzijdig € 479,00
 Epidurale injectie bij mechanische rugklachten € 160,00
 Sacro-iliacaal injectie enkelzijdig € 160,00
 Sacro-iliacaal injectie dubbelzijdig € 213,00
 Sacro-iliacaal denervatie enkelzijdig € 373,00
 Sacro-iliacaal denervatie dubbelzijdig € 479,00

Wellicht ten overvloede!

Onze andere behandelingen komen nog steeds gewoon in aanmerking voor vergoeding. Ze vallen gewoon binnen het verzekerde pakket. Mochten er andere belangrijke wijzigingen zijn in de vergoedingen, dan zullen we u daarover verder op de hoogte houden via deze pagina.

Vragen over vergoedingen

Heeft u vragen of bestaan er onduidelijkheden, met betrekking tot vergoeding van behandelingen, dan zijn wij altijd bereid tot overleg en toelichting. Neem contact op.

Laatst bijgewerkt op: 12 september 2016

Heeft u vragen over de actuele wachttijd? Bel onze pijnpoli

Overzicht zorgverzekeraars

(Bron: Vara's Kassa, eind 2012)

Er zijn vier grote koepelconcerns die ca. 95% van de markt in handen hebben:

 1. CZ
 2. UVIT
 3. Zilveren Kruis / Achmea
 4. Menzis (inclusief De Friesland, dat wordt Achmea)

Zij hebben ieder diverse labels met dikwijls eigen polisvoorwaarden. Ongeveer 80% van de verzekerden zit bij de labels CZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis Achmea en Agis.

 • CZ

  1) CZ

  • CZ

  eigen voorwaarden/polissen:

  • CZ Direct
  • Delta Lloyd
  • OHRA
  • Lancyr
  • Kruidvat
 • Menzis

  2) MENZIS

  • Menzis

  eigen voorwaarden/polissen:

 • VGZ

  3) UVIT

  • VGZ

  eigen voorwaarden/polissen:

  • Univé
  • Univé Zorgzaam
  • Univé Zekur
  • IZA
  • Iza-Cura
  • Trias
  • IZZ
  • De Goudse
 • Zilveren kruis/Achmea

  4) ZILVEREN KRUIS ACHMEA

  • Zilveren Kruis Achmea
  • Groene Land Achmea (wordt Zilveren Kruis)

  eigen voorwaarden/polissen:

  • Agis
  • FBTO direct writer
  • FBTO internet
  • DVZ
  • OZF Achmea
  • Pro Life
  • Interpolis
  • Take Care Now (Agis)
  • De Friesland (wordt onderdeel van Achmea)
 • Overige verzekeraars

  Overige verzekeraars met hun labels die niet onder een groter concern/koepel vallen (5% van de markt):

  5) De Amersfoortse

  • ASR Verzekeringen (wordt De Amersfoortse)

  6) ONVZ

  • Onvz
  • Aegon (wordt ONVZ)

  eigen voorwaarden/polissen:

  • VvAA
  • PNO

  7) DSW

  • DSW

  eigen voorwaarden/polissen:

  • Stad Holland

  8) Zorg & Zekerheid

  9) Salland

  10) AZVZ (scheepvaart, kleine maatschappij)

 • Mijn zorgverzekeraar staat hier niet tussen ...

  Weet u het zeker? Voor veel zorgverzekeringen wordt reclame gemaakt terwijl ze onderdeel zijn van een koepel-organisatie. Zie hieronder een overzicht. je kunt ook op de website van Zorgwijzer kijken voor een actueel overzicht

  infographic zorgverzekeraars april 2019