Skip to main content
Aandacht verzacht


TENS

Trancutane Elektrische Neurostimulatie

TENS

Inleiding

Er is tijdens een overleg tussen u en uw pijnspecialist besloten dat u in aanmerking komt voor een TENS behandeling.

TENS staat voor Trancutane Elektrische Neurostimulatie.

TENS is een behandeling waarbij u door middel van elektroden op de huid elektrische prikkels toegediend krijgt met als doel pijnverlichting. De werking van TENS berust op het gegeven dat de prikkeling van bepaalde zenuwen een remmend effect heeft op de geleiding van de pijnprikkel. Daarnaast kunnen er door het aan- en ontspannen van spieren stoffen vrijkomen met een pijndempend effect. 

 • Uitleg van de behandeling

  Praktijkvoorwaarden

  Op alle behandelingen door ons uitgevoerd zijn de praktijkvoorwaarden van toepassing. U kunt deze vinden op de site van het paramedisch centrum www.pmc-zuidwestnederland.nl

 • Technieken en verloop

  De instructie

  De fysiotherapeut legt u het gebruik van het TENS-apparaat en de elektroden uit.

  De huidpleisters, de elektroden, worden op de plaats waar de pijnbehandeling nodig is aangebracht.

  De elektroden zijn met snoertjes aan het TENS-apparaat verbonden.

  Bij inschakeling van het apparaat voelt u tintelingen en/of klopjes in en onder de huid en eventueel het aan- en ontspannen van spieren. Dit is afhankelijk van het programma dat voor u als het meest werkzame wordt beschouwd.

  De fysiotherapeut oefent met u de totale procedure zodat u thuis zelf de TENS-behandeling kunt uitvoeren. Hiermee heeft u zelf de regie over een middel tot pijnvermindering. Als alles duidelijk is krijgt u het TENS-apparaat met toebehoren mee naar huis.

  U ondertekent een formulier voor het in gebruik nemen van het TENS-apparaat, het TENS-apparaat is eigendom van de firma die het apparaat levert. Zolang u het apparaat leent, bent u aansprakelijk voor schade door onjuist gebruik of verlies. De kosten moeten dan door u betaald worden.

 • Belangrijke informatie

  Wanneer komt u niet in aanmerking voor een TENS apparaat?

  Er zijn omstandigheden waarbij TENS niet kan worden toegepast. 

  Contra-indicaties voor het gebruik van een TENS-apparaat

  Alle elektronische geïmplanteerde apparatuur is voor de leveranciers een absolute contra-indicatie, zoals daar zijn: pacemaker, ICD, Reveal hartmonitor, blaasstimulator, neurostimulator, medicijnenpompen. 

  Als de fabrikant van het implantaat het gebruik van hun implantaat niet verbiedt in combinatie met TENS, gaat de verantwoording over van de TENS-leverancier naar de fabrikant van het implantaat. In dat geval is er wat de TENS-leverancier betreft geen reden meer om geen TENS in te zetten.

  Contra-indicatie TENS bij zwangeren

  • Een TENS-behandeling tijdens de zwangerschap, moet in principe met de behandelend arts en/of verloskundige worden afgestemd, rekening houdend met het nut en de risico’s van TENS.
  • Bij zwangeren, die eerder een mis- of vroeggeboorte hebben gehad, moet helemaal geen TENS worden toegepast.
  • Bij zwangeren, die vroege weeën hebben (gehad), geen TENS toepassen.
  • Gedurende de eerste 3 maanden van de zwangerschap zou TENS niet toegepast moeten worden, of pas na serieuze risico-analyse. In het bijzonder is TENS met elektrodeplaatsing in de buurt van de baarmoeder sterk af te raden!
  • Vanaf de 4e maand zwangerschap mag TENS niet toegepast worden in de buik-, bekken- en lagerug-regio. Dit betreft alle elektrodeplaatsingen.
  • Tijdens de bevalling is TENS wel toegestaan.

  Epilepsie

  Gebruikers met ernstige epilepsie (TENS-leveranciers vinden iets ernstig als de gebruiker er medicatie tegen/voor neemt).

  Hartritmestoornissen

  Gebruikers met ernstige hartritmestoornissen. (TENS-leveranciers vinden iets ernstig als de gebruiker er medicatie tegen/voor neemt).

  Maligne (kwaadaardige) aandoeningen of metastasen

  Gebruikers met maligne (kwaadaardige) aandoeningen of metastasen in het te behandelen/stimuleren gebied.

  Huidallergieën, wonden, huiddefecten

  Huidallergieën, wonden of andere huiddefecten in het te behandelen/stimuleren gebied.

 • Nabehandeling

  Na een proefperiode van 2 weken heeft u weer een afspraak bij de fysiotherapeut om het resultaat van de TENS-behandeling op uw pijn te bespreken.Bij een goed resultaat wordt de firma die het TENS-apparaat heeft geleverd ingeschakeld om de financiële afwikkeling met uw zorgverzekeraar te regelen. U kunt het aan u verstrekte TENS-apparaat blijven gebruiken. Eens in de 5 jaar heeft u recht op vervanging.

  Bij een tegenvallend resultaat zal het TENS-apparaat worden ingenomen.


Hoe ziet de behandelroute eruit?

Dit zijn de stappen die u gaat volgen

 • Voorbereiding

  Afspraak maken 

  Voor het maken van een afspraak voor de TENS-instructie bij de fysiotherapeut dient u contact op te nemen met één van bovengenoemde telefoonnummers.

 • Voorlichting

  Vragen

  Indien er tijdens de proefperiode vragen zijn, of zich bijzonderheden voordoen dan belt u naar uw behandelende fysiotherapeut. Indien u definitief een TENS-aparaat heeft, neem dan contact op met de leverancier.

  Vergoeding

  Bij de intake zal de fysiotherapeut het behandeltraject met u bespreken. Door de fysiotherapeut zullen 3 fysiotherapeutische behandelingen gedeclareerd worden, één intake en twee reguliere behandelingen. Dit dekt de instructie, de controle na twee weken en de verslaglegging omtrent de TENS-behandeling.

  Het is mogelijk dat de fysiotherapeutische behandelingen vergoed worden uit uw aanvullende verzekering, mits deze toereikend is en nog niet verbruikt. Bent u niet aanvullend verzekerd of is uw budget van uw aanvullende verzekering betreffende fysiotherapie al verbruikt, dan komen deze fysiotherapeutische behandelingen voor de TENS-instructie voor uw eigen rekening.

  De vergoeding voor het TENS-apparaat zal door uw zorgverzekeraar gebeuren. De verschillende zorgverzekeraars hanteren andere regels en voorwaarden voor de vergoeding van het apparaat en/of de elektroden; kijk uw polisvoorwaarden goed na.

 • Behandeling

  Locatie

  De TENS-instructie door de fysiotherapeut kan op 3 locaties plaatsvinden:

  PMC Roosendaal
  Vijfhuizenberg 56
  4708 AL Roosendaal
  Tel.  088 - 706 7960

   

  PMC Bergen op Zoom
  Boerhaaveplein 3
  4624 VT Bergen op Zoom
  Tel: 088 - 706 7960

   

  Bravis Ziekenhuis, Paramedisch secretariaat
  Afd. Fysiotherapie, Route 108
  Boerhaavelaan 25 
  4708 AE Roosendaal
  Route 108 of via tel. 088-7068225

 • Recovery

  Na het aanmeten van de TENS volgt er een proefperiode van enkele weken waarin de fysiotherapeut het effect zal beoordelen.

 • Controle

  Uw behandelend pijnspecialist zal altijd na enkele weken contact met u opnemen om het resultaat van de TENS te bespreken. 


"Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."