Skip to main content
Aandacht verzacht

Het team van Bravis Pijncentrum

Binnen het Bravis Pijncentrum werken we met 8 pijnspecialisten, 1 verpleegkundig specialist, 7 pijnconsulentes, 5 secretaresses en 4 doktersassistentes. Samen staan wij voor kwaliteit en patiëntvriendelijkheid volgens de laatst geldende normen.

Pijnspecialisten

Pijnconsulenten

Verpleegkundig specialisten

Doktersassistentes

Secretaresses