Skip to main content
Aandacht verzacht


Pijncentrum Bravis Opname

Patiëntenvoorlichting Pijncentrum Bravis

Behandelingen waarvoor mogelijk een nachtje opname benodigd is

Pijncentrum Bravis Opname

Inleiding

Op het pijncentrum is met u een pijnbehandeling besproken. Een pijnspecialist voert de behandeling uit. In deze folder willen wij u informeren over deze behandeling.

Lees de folder aandachtig en bewaar hem.

 • Uitleg van de behandeling

  Opname in het ziekenhuis

  Voor deze behandeling wordt u mogelijk gedurende één of enkele nachten opgenomen in het ziekenhuis. Dit is afhankelijk van het verloop en het tijdstip van de ingreep en van uw persoonlijke situatie.

  Nuchter

  Voor deze behandeling dient u nuchter te zijn. U wordt vooraf geïnformeerd vanaf hoe laat u nuchter dient te zijn, dit is namelijk afhankelijk van het tijdstip van de behandeling.
  Voorgeschreven medicatie mag u innemen met een slokje water

  De folder over nuchter zijn, is verkrijgbaar bij het bureau planning en opname of bij het Patiënten Service Bureau. Dit is de folder van de afdeling anesthesiologie waarin het nuchterbeleid besproken wordt. 

  Voorbereiding.

  De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving en met een licht slaapmiddel (sedatie). 
  U krijgt daarom een afspraak op de POS (Pre Operatieve Screening).

 • Technieken en verloop

  Verloop opname

  Pijnbehandelingen vinden plaats in het Bravis Pijncentrum te Roosendaal. Op het pijncentrum wordt met u een datum en tijdstip afgesproken wanneer de behandeling plaats zal vinden. U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de met u afgesproken afdeling.

  U wordt opgenomen op de met u afgesproken verpleegafdeling. De behandeling zelf vindt plaats op de pijnbehandelkamer of operatiekamer van het pijncentrum op route 73. De verpleegkundige van de afdeling brengt u weg. Wanneer u sedatie hebt gekregen wordt u kort naar de verkoeverkamer gebracht. Daarna wordt u door de verpleegkundige van de afdeling opgehaald. 

  Verloop behandeling en nazorg

  Voor de behandeling worden steeds een aantal controlevragen gesteld.
  De behandeling vindt plaats onder röntgendoorlichting. U krijgt meestal ook een licht slaapmiddel toegediend (sedatie). De pijnbehandeling duurt gemiddeld 30 minuten. 
  Meer uitgebreide informatie over het verloop van uw behandeling vindt u verder in de folder.

 • Belangrijke informatie

  Bloedverdunners

  Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kan het zijn dat u deze vóór de behandeling tijdelijk moet stoppen, of dient te overbruggen met andere bloedverdunners.

  U dient altijd na te vragen wat te doen als u bloedverdunnende medicatie neemt!

  Allergie

  Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

  Zwangerschap

  Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum.
  U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

  Koorts – gebruik van antibioticum

  Als u koorts hebt of een antibioticum gebruikt op de dag van de behandeling, raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

 • Nabehandeling

  Na de behandeling

  Na de behandeling wordt u kortdurend naar de uitslaapkamer gebracht waar uw bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed worden gecontroleerd. Als alles in orde is wordt u opgehaald door een verpleegkundige van de verpleegafdeling.

  De verpleegkundige op de afdeling zal het effect van de behandeling controleren. Wanneer u na de behandeling pijn heeft kan u aan de verpleegkundige vragen om een pijnstiller. Als u thuis zware pijnstillers nam voor uw pijn (zoals morfinepleisters) moet u deze verder nemen tot het effect van de behandeling duidelijk is. De arts of pijnverpleegkundige bespreekt met u hoe u uw pijnmedicatie kan afbouwen en voorziet zo nodig aangepaste voorschriften.

  De pijnspecialist of pijnverpleegkundige zal bij u langskomen op de afdeling. Dit kan op de dag van de behandeling zijn of de volgende morgen. Na de behandeling blijft u een nacht of enkele dagen in het ziekenhuis, dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en het beloop. U krijgt een afspraak voor een poliklinische of telefonische controle.

 • Complicaties

  Complicaties

  Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk. Deze zijn meestal niet verontrustend en voorbijgaand. Ervaart u na de behandeling toch symptomen die u verontrusten, neem dan contact op met het pijncentrum.


Hoe ziet de behandelroute eruit?

Dit zijn de stappen die u gaat volgen

 • Voorbereiding

  Vragen

  Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente via het secretariaat. Ook na de behandeling kunt u bellen met vragen. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zo nodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.

  Verhinderd?

  Bent u verhinderd? Bel dan tijdig naar het secretariaat van het pijncentrum om dit door te geven.


"Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."