Skip to main content
Aandacht verzacht


Zenuwbehandeling met PRF

Zenuwbehandeling met PRF

Wat is een PRF behandeling?

U krijgt een PRF behandeling als een langdurig geïrriteerde zenuw of zenuwtakje pijn veroorzaakt. Deze pijn kan heel plaatselijk zijn maar ook uitstralen naar een groter pijngebied of zelfs de hele arm of het been, afhankelijk van de grootte van de geïrriteerde zenuw. 

De injectie geeft een tijdelijke verdoving. Een ontstekingsremmend middel gaat langdurig zwelling en pijn tegen. De behandelde zenuw krijgt zo rust. Met de PRF techniek wordt de zenuw tot rust gebracht.

PRF staat voor Pulsed Radio Frequente stroom. Met korte stroomstootjes wordt bij de zenuw een elektrisch veld aangelegd. Hierdoor wordt de zenuw beïnvloed en kunnen de pijnprikkels minder goed worden doorgeven. De pijn zal afnemen. Omdat de zenuw verder niet wordt beschadigd, houdt de zenuw wel zijn normale functie. Een PRF-behandeling heeft als doel de pijngeleiding voor langere tijd te verminderen.

 • Uitleg van de behandeling

  Welke zenuwen kunnen worden behandeld?

  In principe kunnen alle kleine en oppervlakkig gelegen zenuwen met deze techniek worden behandeld. Dit maakt de techniek bruikbaar voor veel types van gelokaliseerde zenuwpijn op zeer uiteenlopende plaatsen.

  Zenuwen die frequent in ons centrum behandeld worden zijn onder meer:

  • Nervus occipitalis bij hoofdpijn door irritatie van de achterhoofdzenuw
  • Nervus suprascapularis en nervus axillaris bij schouderpijn (zie afbeelding)
  • Nervus ulnaris en radialis bij tenniselleboog en golferselleboog
  • Nervus medianus bij carpaal tunnel syndroom
  • Buikwandzenuw bij ACNES of Abdominal Cutaneus Nerve Entrapment Syndrome
  • Nervus ilio-inguinalis bij pijn na liesbreukoperatie
  • Nervus femoralis bij (litteken-)pijn aan de voorzijde van de knie
  • N poplitea of enkelblokkades bij pijn in de voet

  beh zenuwbehandeling2

 • Technieken en verloop

  De behandeling gebeurt meestal echogeleid maar kan ook onder röntgendoorlichting gebeuren. U wordt gevraagd op de behandeltafel plaats te nemen. De houding (zittend of liggend) hangt af van de plaats van de behandeling.

  Met een echotoestel wordt de omgeving van de zenuw in beeld gebracht. De juiste plaats wordt aangeduid en vervolgens ontsmet. Zo nodig worden doeken aangebracht om de prikplaats steriel af te schermen.

  De pijnspecialist geeft u een plaatselijke verdoving in de huid en brengt daarna een injectienaald in.

  Onder echogeleide wordt de naald op de goede positie gebracht. Met een zacht elektrisch stroompje wordt de positie gecontroleerd. U moet dan aangeven wanneer u een verandering bemerkt. Deze verandering kan zich uiten in warmte, druk of tinteling.
  Vervolgens wordt een mengsel van een verdovingsvloeistof samen met een ontstekingsremmend middel ingespoten. Tijdens de injectie kunt u tijdelijk toename van de pijnklachten hebben. Deze pijn verdwijnt meestal snel dankzij de verdovingsvloeistof.
  Gedurende vier minuten wordt een pijnstillend signaal opgewekt met behulp van korte puls stroompjes (PRF). Omdat de zenuw nu verdoofd is voelt hiervan hooguit lichte klopjes. De behandeling zorgt ervoor dat de zenuw langdurig tot rust komt, zonder deze te beschadigen. Het pijnstillend effect is maximaal na 4 - 8 weken en kan zeer lang aanhouden. De behandeling duurt ongeveer vijftien minuten.

 • Resultaat

  De verdovingsvloeistof werkt ongeveer vier tot zes uur. Daarna kan de pijn terugkeren.
  Het effect kan tot vier weken op zich laten wachten. De pijnspecialist kan de behandeling wel herhalen, maar niet onbeperkt. Soms heeft de behandeling niet het gewenste resultaat. Ongeveer vier tot acht weken na de behandeling wordt het resultaat beoordeeld. U krijgt een afspraak voor een poliklinische of telefonische controle.

 • Complicaties

  Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk.

  Na de behandeling kunt u een zwaar gevoel krijgen in het gebied van de behandelde zenuw door de verdovingsvloeistof. Dit zware gevoel is na een uur of vier verdwenen.

  • Na een zenuwblokkade kan er napijn optreden die 3-4 weken kan aanhouden. Die verdwijnt daarna vanzelf. U kunt in die periode gewoon pijnstilling nemen zoals paracetamol. Zo nodig kan in overleg met uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
  • Door de medicatie kunt u opvliegers krijgen. Bij vrouwen kan de menstruatie korte tijd verstoord raken. Bij diabetici kunnen de bloedsuikerspiegels een aantal dagen verhoogd zijn. Extra controle van de bloedsuikers is daarom aan te raden.


Hoe ziet de behandelroute eruit?

Dit zijn de stappen die u gaat volgen

 • Voorbereiding

  Het vernieuwde pijncentrum is gemakkelijk te vinden in het Bravis ziekenhuis Roosendaal. U volgt route 73 en u meldt zich daar aan de balie.

  Bereid u voor

  Uiteraard wilt u weten wat de behandeling inhoudt en wilt u antwoorden op uw vragen. Bereid u zich dus voor op het gesprek met uw pijnspecialist. Bijvoorbeeld door uw vragen en onzekerheden op een briefje te schrijven.

  Lees meer over drie goede vragen

 • Voorlichting

  Er zal ALTIJD eerst een gesprek met u plaatsvinden waarin de klachten besproken en onderzocht worden. Vervolgens zal de behandeling besproken worden en uw vragen beantwoord.

  De behandeling vindt plaats onder echo of doorlichting met röntgen en lokale verdoving.

 • Behandeling

  De behandeling vindt plaats op het Bravis Pijncentrum (Rte 73) en vindt plaats onder echo of doorlichting met röntgen en lokale verdoving.

  Voor deze behandeling verblijft u gedurende een uurtje op het Bravis Pijncentrum. U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van het pijncentrum. 

  De doktersassistente komt u halen en brengt u naar de behandelkamer. 

 • Recovery

  Na de behandeling gaat u naar de lounge om even bij te komen onder het genot van een bakje koffie. U spreekt de pijnspecialist weer bij de controle van de behandeling over enkele weken.

 • Controle

  Als alles netjes verloopt en u voelt zich goed gaat u naar huis met een afspraak ter controle van de behandeling.


"Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."