Skip to main content
Aandacht verzacht


Pijncentrum Bravis Dagbehandeling

Patiëntenvoorlichting Pijncentrum Bravis

Behandelingen die in dagbehandeling plaatsvinden

Pijncentrum Bravis Dagbehandeling

Inleiding

Op het pijncentrum is met u een pijnbehandeling besproken. Een pijnspecialist voert de behandeling uit. In deze folder willen wij u informeren over deze behandeling.

Lees de folder aandachtig en bewaar hem.

 • Technieken en verloop

  Voorbereiding

  Voor de behandeling zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt van tevoren eten, drinken en uw medicijnen innemen, tenzij anders is afgesproken met uw arts.

  Pijnbehandelingen worden uitgevoerd in het Bravis Pijncentrum te Roosendaal. U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie op Rte 73.

  De behandeling vindt plaats op de pijnbehandelkamer van het pijncentrum.
  Na de behandeling mag u plaatsnemen in de lounge van het behandelcentrum. Indien nodig kan u hier op een bed rusten en kunnen de bloeddruk en het hartritme worden gecontroleerd.
  U krijgt wat te drinken aangeboden en als alles goed gaat mag u kort na de behandeling het ziekenhuis verlaten.

  Verloop van de behandeling

  Voor de behandeling worden steeds een aantal controlevragen gesteld. De pijnbehandeling duurt gemiddeld 15 minuten. Meer uitgebreide informatie over het verloop van uw behandeling vindt u verder in de specifieke folder.

 • Belangrijke informatie

  Bloedverdunners

  Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kan het zijn dat u deze vóór de behandeling tijdelijk moet stoppen, of dient te overbruggen met andere bloedverdunners.
  U dient altijd na te vragen wat te doen als u bloedverdunnende medicatie neemt!

  Allergie

  Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

  Zwangerschap

  Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum.
  U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

  Koorts – gebruik van antibioticum

  Als u koorts hebt of een antibioticum gebruikt op de dag van de behandeling, raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

   

 • Nabehandeling

  Belangrijk

  Omdat u tijdens de behandeling medicijnen krijgt mag u niet zelf een auto of fiets besturen.
  Regel dus vooraf uw vervoer naar huis!

  Na de behandeling blijft u nog een tijdje op het pijncentrum voor nazorg. De arts spreekt met u af hoe lang u moet blijven na de behandeling: dit is afhankelijk van de gebruikte medicijnen en de plaats van de behandeling.

  De dag van de behandeling dient u rustig aan te doen (geen zware werkzaamheden/sporten). De dag na de behandeling mag u uw activiteiten en werkzaamheden weer oppakken, tenzij anders is afgesproken met uw arts. 

  Wanneer u pijnstillers gebruikt blijft u deze gewoon innemen tot de volgende controle, tenzij anders werd afgesproken. Bij de controle worden verdere afspraken gemaakt over uw pijnstillers.

 • Resultaat

  De behandeling heeft tijd nodig om in te werken. Ongeveer vier tot acht weken na de behandeling kan het resultaat beoordeeld worden. U krijgt een afspraak voor een poliklinische of telefonische controle.

 • Complicaties

  Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk. Deze zijn meestal niet verontrustend en voorbijgaand. Ervaart u na de behandeling toch symptomen die u verontrusten, neem dan contact op met het pijncentrum.


Hoe ziet de behandelroute eruit?

Dit zijn de stappen die u gaat volgen

 • Voorbereiding

  Het vernieuwde pijncentrum is gemakkelijk te vinden in het Bravis ziekenhuis Roosendaal. U volgt route 73 en u meldt zich daar aan de balie.

  Bereid u voor

  Uiteraard wilt u weten wat de behandeling inhoudt en wilt u antwoorden op uw vragen. Bereid u zich dus voor op het gesprek met uw pijnspecialist. Bijvoorbeeld door uw vragen en onzekerheden op een briefje te schrijven.

  Lees meer over drie goede vragen

 • Voorlichting

  Vragen

  Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente via het secretariaat (088-706 8551). De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zo nodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.

  Ook kunt u uiteraard gebruik maken van het vragenformulier.

  Verhinderd?

  Bent u verhinderd? Bel dan tijdig naar het secretariaat van het pijncentrum om dit door te geven.


"Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."