Skip to main content
Aandacht verzacht


Ganglion Gasseri (Sweet)

Behandeling van het Ganglion van Gasser

Ganglion Gasseri (Sweet)

Wat is een behandeling van het ganglion van Gasser?

Het ganglion van Gasser is een grote zenuwknoop die zich in het gezicht bevindt, aan de schedelbasis. Door deze zenuwknoop lopen de zenuwvezels die te maken hebben met een bepaalde vorm van aangezichtspijn, “trigeminus neuralgie” genoemd.
Een trigeminus neuralgie is een soort van aangezichtspijn, waarbij de patiënt heftig, pijnlijke, schietende, elektrische sensaties ervaart in het verzorgingsgebied van de aangezichtszenuw (=nervus trigeminus of nV).
De pijn kan optreden:

 • in de eerste tak (voorhoofd en oog) of nV1
 • in de tweede tak (bovenkaak en neus) of nV2
 • en in de derde tak (onderkaak) of nV3.

ganglion 01Bij een RF behandeling van het ganglion Gasser wordt de zenuwknoop beïnvloed met een radiofrequente (RF) stroom die door een speciale naald wordt toegediend. Het doel is om de pijngeleiding in de betreffende zenuwknoop te onderbreken zodat heftige pijnscheuten niet meer optreden, maar het normale gevoel behouden blijft.

 • Uitleg van de behandeling

  Voor deze behandeling wordt u eerst gezien op de pre-operatieve poli als er sedatie met u is afgesproken. Indien er geen sedatie is afgesproken wordt de behandeling onder lokale verdoving verricht.
  De behandeling vindt plaats onder röntgendoorlichting. In geval van sedatie krijgt u krijgt een infuus, waarlangs medicatie kan worden toegediend. Via een dun slangetje in de neus krijgt u zuurstof toegediend. Tijdens de procedure ligt u op de rug. U wordt aangesloten aan een monitor voor continue controle van uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed.

  Via het infuus kunt u pijnstillende medicatie en als het nodig is een licht slaapmiddel (sedatie) krijgen. De huid wordt ontsmet en er worden doeken geplakt voor het creëren van een steriele omgeving. Daarna wordt de huid verdoofd.

  Uw anesthesioloog/pijnspecialist brengt in de wang naast de mondhoek een speciale naald naar de juiste positie onder röntgendoorlichting. Dan wordt de sedatie gestopt om de positie te controleren.

  Er zal aan u gevraagd worden of u tintelingen voelt en zo ja waar: in voorhoofd, wang, neus of kin. Gezocht wordt naar de plaats waar normaal de pijn optreedt.

  Als de naald in de goede positie staat vindt de eigenlijke behandeling plaats. De naaldpunt wordt verwarmd met het RF signaal. Hiervoor wordt u opnieuw kort in slaap gebracht.
  De anesthesioloog/pijnspecialist controleert het effect van de behandeling door te testen of het gevoel in het gelaat veranderd is en het effect op de pijngeleiding voldoende is. Zo nodig wordt de behandeling herhaald. De behandeling duurt 45 minuten.

 • Belangrijke informatie

  Omdat u tijdens de behandeling medicijnen krijgt mag u niet zelf een auto of fiets besturen.
  Regel dus vooraf uw vervoer naar huis!

 • Nabehandeling

  Mocht u sedatie hebben gehad dan gaat u na de behandeling even naar de uitslaapkamer. Indien alle controles goed zijn gaat u weer terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. De anesthesioloog/pijnspecialist spreekt af wanneer u naar huis mag.

 • Resultaat

  Het pijnstillend effect treedt meestal snel op maar soms duurt het enkele weken voordat het resultaat van de behandeling beoordeeld kan worden. U krijgt een afspraak voor een poliklinische of telefonische controle.

 • Complicaties

  Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk.

  • In veel gevallen treedt na de behandeling napijn op. Deze pijn kan enkele weken aanhouden, maar is vrijwel altijd van tijdelijke aard. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (paracetamol volgens bijsluiter).
  • Er bestaat een kans dat er een doof gevoel ontstaat in het gezicht aan de behandelde kant. Dit gevoelsverlies neemt vaak de eerste dagen na de ingreep toe en is meestal tijdelijk.
  • Er kan een bloeduitstorting in de wang optreden als gevolg van de prik.
  • Wanneer u koorts ontwikkeld, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het pijncentrum of uw huisarts.


Hoe ziet de behandelroute eruit?

Dit zijn de stappen die u gaat volgen

 • Voorbereiding

  Het vernieuwde pijncentrum is gemakkelijk te vinden in het Bravis ziekenhuis Roosendaal. U volgt route 73 en u meldt zich daar aan de balie.

  Bereid u voor

  Uiteraard wilt u weten wat de behandeling inhoudt en wilt u antwoorden op uw vragen. Bereid u zich dus voor op het gesprek met uw pijnspecialist. Bijvoorbeeld door uw vragen en onzekerheden op een briefje te schrijven.

  Lees meer over drie goede vragen

 • Voorlichting

  Er zal ALTIJD eerst een gesprek met u plaatsvinden waarin de klachten besproken en onderzocht worden. Vervolgens zal de behandeling besproken worden en uw vragen beantwoord.

  De behandeling vindt plaats onder doorlichting met röntgen en lokale verdoving. Als het nodig is zal eventuele sedatie met u besproken worden.

 • Behandeling

  De behandeling vindt plaats op het Bravis Pijncentrum (Rte 73) en vindt plaats onder doorlichting met röntgen en lokale verdoving.

  Voor deze behandeling verblijft u gedurende één tot twee uurtjes op het Bravis Pijncentrum. U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van het pijncentrum. 

  De doktersassistente komt u halen en brengt u naar de behandelkamer. 

 • Recovery

  Na de behandeling gaat u naar de lounge om even bij te komen onder het genot van een bakje koffie. U spreekt de pijnspecialist weer bij de controle van de behandeling over enkele weken.

 • Controle

  Als alles netjes verloopt en u voelt zich goed gaat u naar huis. U krijgt van de doktersassistente een afspraak mee waarop staat vermeld wanneer de pijnspecialist weer contact met u heeft ter controle van de behandeling.


"Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."