Aandacht verzacht


Zorgpad HNP

Zorgpad HNP (Hernia Nucleus Pulposus)

Zorgpad HNP

Wat is zorgpad HNP ?

Via uw huisarts en neuroloog heeft u inmiddels een MRI-scan van de lage rug gehad en is gebleken dat er sprake is van een hernia in de lage rug. Dat vormt de verklaring voor de pijn in uw rug en uw been. U bent aangemeld voor een behandeling door de pijnspecialist van het Pijncentrum Bravis. Dat is in het kort het Zorgpad HNP.

 • Uitleg van de behandeling

  Wat is een behandeling van een zenuwwortel ?

  Tussen alle wervels in de wervelkolom zit een tussenwervelschijf. Ook zitten tussen alle wervels twee openingen, één links en één rechts. Via deze openingen komen de segmentale zenuwen of zenuwwortels uit de wervelkolom. 

  Een hernia is een uitstulping van de tussenwervelschijf die drukt op de zenuwwortels waardoor uitstralende pijn in het been ontstaat. Ook bestaat er vaak rugpijn, een doof gevoel of krachtsvermindering.

  Door de neuroloog en via de pijnconsulent bent u naar het pijncentrum Bravis verwezen voor een behandeling van de verdrukte zenuwwortel, een epidurale injectie. Een injectie in de ruimte rond het ruggenmerg (epidurale ruimte) vlakbij de zenuw die de pijn veroorzaakt. Het kan zijn dat er via de neuroloog ook een afspraak gemaakt is bij de neurochirurg.

  Met de zenuwbehandeling zorgen we voor een onderbreking van de pijngeleiding in de zenuw die de pijn veroorzaakt.

  De behandeling vindt plaats ter hoogte van de lage rug, de lendenen (=lumbaal). In de epidurale ruimte rondom de zenuwwortel wordt een lokaal verdovingsmiddel ingespoten samen met een lage dosis steroïden. De injectie wordt ook wel een sleeve-injectie of transforaminale injectie genoemd. De medicijnen zorgen ervoor dat de zwelling en irritatie van de zenuw afneemt. De zenuw krijgt daardoor meer ruimte en dit zorgt ervoor dat de pijnklachten kunnen verminderen.
  Afhankelijk van uw pijn en de diagnose kunnen meerdere zenuwen gelijktijdig behandeld worden. Uw pijnspecialist bespreekt met u de plaats en het type van behandeling.

  beh zenuwwortelbehandeling2

 • Technieken en verloop

  Voor de behandeling meldt u zich op de afgesproken tijd bij het Bravis pijncentrum in Roosendaal, Rte 73.

  Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Onder röntgendoorlichting wordt de juiste plaats opgezocht. De plaats wordt gemarkeerd en vervolgens ontsmet. Zo nodig worden doeken aangebracht om de prikplaats steriel af te schermen.

  U krijgt een plaatselijke verdoving in de huid. Vervolgens wordt de naald naar de juiste plaats gebracht onder röntgendoorlichting. Wanneer de goede positie bereikt is, wordt dit gecontroleerd met behulp van contrastvloeistof.

  Dan volgt de injectie met lokale verdoving en de ontstekingsremmer. Dit wordt ook wel een transforaminale injectie of sleeve injectie genoemd. De medicijnen laten de zwelling rond de beknelde zenuw afnemen en geven de zenuw meer ruimte. De behandeling heeft tijd nodig om in te werken. Het effect kan tot vier weken op zich laten wachten. De behandeling zelf duurt ongeveer 15 minuten.
  Na de behandeling mag u plaatsnemen in de lounge van het pijncentrum. De pijnspecialist spreekt met u de tijd af wanneer u naar huis mag.
  Omdat u tijdens de behandeling medicijnen krijgt mag u niet zelf een auto of fiets besturen. Regel dus vooraf uw vervoer naar huis !

 • Resultaat

  De behandeling werkt in principe door de lokaal verdoving snel, maar het medicijn dat de zwelling van de zenuwwortel tegen gaat heeft tijd nodig om in te werken. Het effect laat soms tot 4 weken op zich wachten. Soms heeft de behandeling niet het gewenste resultaat. 4 weken na de behandeling kan de pijnspecialist het resultaat opnieuw beoordelen. U krijgt een afspraak voor een poliklinische of telefonische controle.
  Indien de pijnbehandeling een goed effect heeft op uw pijnklachten, zal de neurochirurg besluiten voorlopig geen operatie te doen, Laat de afspraak bij de neurochirurg wel gewoon staan.

 • Complicaties

  Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk.

  • Na de behandeling kan tijdelijk krachtsverlies optreden in de arm of het been, en het behandelde gebied zal verdoofd aanvoelen. Deze verdoving kan enkele uren aanhouden. Het gevoel en de kracht zullen vanzelf langzaam terugkeren.
  • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.
  • Na de behandeling kan er soms een pijnlijk gevoel in het behandelde gebied ontstaan. Soms neemt de pijn zelfs tijdelijk toe. Dit gaat vanzelf weer over.Tegen deze pijn mag u pijnstillers innemen, bijvoorbeeld Paracetamol. Zo nodig kan in overleg met uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
  • Door de medicatie kunt u opvliegers krijgen. Bij vrouwen kan de menstruatie korte tijd verstoord raken.
  • Bij diabetici kunnen de bloedsuikerspiegels een aantal dagen verhoogd zijn. Extra controle van de bloedsuikers is daarom aan te raden.


Hoe ziet de behandelroute eruit?

Dit zijn de stappen die u gaat volgen

 • Voorbereiding

  Het vernieuwde pijncentrum is gemakkelijk te vinden in het Bravis ziekenhuis Roosendaal. U volgt route 73 en u meldt zich daar aan de balie.

  Bereid u voor

  Uiteraard wilt u weten wat de behandeling inhoudt en wilt u antwoorden op uw vragen. Bereid u zich dus voor op het gesprek met uw pijnspecialist. Bijvoorbeeld door uw vragen en onzekerheden op een briefje te schrijven.

  Lees meer over drie goede vragen

 • Voorlichting

  Er zal ALTIJD eerst een gesprek met u plaatsvinden waarin de klachten besproken en onderzocht worden. Vervolgens zal de behandeling besproken worden en uw vragen beantwoord.

  De behandeling vindt plaats onder doorlichting met röntgen en lokale verdoving.

 • Behandeling

  De behandeling vindt plaats op het Bravis Pijncentrum (Rte 73) en vindt plaats onder doorlichting met röntgen en lokale verdoving.

  Voor deze behandeling verblijft u gedurende een uurtje op het Bravis Pijncentrum. U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van het pijncentrum. 

  De doktersassistente komt u halen en brengt u naar de behandelkamer. 

 • Recovery

  Na de behandeling gaat u naar de lounge om even bij te komen onder het genot van een bakje koffie. U spreekt de pijnspecialist weer bij de controle van de behandeling over enkele weken.

 • Controle

  Als alles netjes verloopt en u voelt zich goed gaat u naar huis met een afspraak ter controle van de behandeling.


"Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."

   


Bezoekadres

 
   Wij werken samen met 

 Zorgkaart score
Zorgkaart score 


© Bravis Pijncentrum, 2019 - 2021