Skip to main content
Aandacht verzacht

Typische aangezichtspijn

Ook: Trigeminusneuralgie

Typische aangezichtspijn

Ook: Trigeminusneuralgie

Wat is typische aangezichtspijn ?

Typische aangezichtspijn (trigeminusneuralgie) is een zenuwpijn in het gezicht, afkomstig van de 5e hersenzenuw. Deze zenuw heet ook wel de drielingzenuw, de trigeminus. Deze zenuw bestaat uit 3 takken en zorgt voor het gevoel in het aangezicht. Bij een verstoorde functie van deze zenuw kan er aangezichtspijn ontstaan.

 • Oorzaken

  De echte oorzaak van trigeminusneuralgie is niet bekend. Er lijkt een verband te zijn met de slagader die vlak langs de arterie loopt. Deze kan mogelijk een irritatie geven van de zenuw waardoor er pijn ontstaat.

 • Klachten

  De klachten bestaan uit éénzijdige aanvalsgewijze pijn. Zeer heftig en kortdurend. De pijn kan uitgelokt worden door koude, lokale druk (triggerpoints) of bewegingen als praten, kauwen en tanden poetsen. De pijn zit in het gevoelsgebied van één van de drie takken van de trigeminus. Voorhoofd, bovenkaak of onderkaak.

 • Diagnose

  Trigeminusneuralgie is een diagnose die met name gesteld wordt op basis van het verhaal. Bij lichamelijk onderzoek worden eigenlijk geen afwijkingen gevonden. Aanvullend onderzoek is hier belangrijk zoals een beoordeling vanuit de neurologie en beeldvorming omdat bv. ook tumoren of multipele sclerose prikkeling van de aangezichtszenuw kunnen geven.

 • Behandeling

  De behandeling van trigeminusneuralgie kan non-invasief en invasief zijn. De non-invasieve mogelijkheden bestaan uit pijnstillers waarbij de voorkeur uitgaat naar middelen tegen zenuwpijn zoals carbamazepine. Ook gabapentine, amitryptilline en pregabaline kunnen een positief effect hebben. De meer “gewone” middelen zoals paracetamol en ontstekingsremmers helpen vaak niet afdoende.

  De invasieve mogelijkheden bestaan uit een injectie en radiofrequente lesie van het ganglion van Gasser. Ook zijn er operatieve mogelijkheden vanuit de neurochirurgie.

  Als het vermoeden bestaat dat de pijn naast lichamelijke klachten ook andere, niet-lichamelijke klachten veroorzaakt, dan kunnen ook psycholoog, psychosomatisch fysiotherapeut en revalidatiearts een bijdrage leveren. Het biopsychosociale pijnmodel zal dan met u worden besproken.


"Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."