Aandacht verzacht

Angina pectoris

Pijn op de borst

Angina pectoris

Pijn op de borst

 Wat is angina pectoris?

Angina Pectoris is de Latijnse naam voor pijn op de borst. Als dit lange tijd bestaat en niet goed te behandelen is, spreken we van chronische angina pectoris.

 • Oorzaken

  Bij patiënten met hartproblemen kan angina pectoris optreden zien. Het hart is een pomp die bestaat uit spieren. Deze spieren hebben zuurstof nodig om te kunnen werken. Als er te weinig zuurstof in de hartspier komt ontstaat er een drukkende en krampende pijn midden op de borstkas, angina pectoris. Vaak zien we dat dit gebeurt bij het inspannen van het lichaam, bij emoties of bij koude. De balans tussen zuurstofaanbod en zuurstofvraag is dan weg.

  Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar meestal is er sprake van verkalking van de kransslagaderen. Om dit op te lossen dienen de kransslagaderen weer goed open gemaakt te worden. Dit kan door het egven van vaatverwijdende medicijnen, maar ook kan er gedotterd worden of een hartoperatie worden uitgevoerd (omleidingen aanleggen). Helaas kan het gebeuren dat de angina pectoris blijft bestaan na deze opties. Het is dan onbehandelbaar geworden.

  Roken, overgewicht, hoge bloeddruk, suikerziekte en een hoog cholesterolgehalte kunnen zorgen voor aderverkalking en dus voor angina pectoris.

 • Klachten

  De pijn die ontstaat bij angina pectoris wordt gevoeld midden achter of op het borstbeen. De pijn is drukkend en stomp van aard. Daarbij ontstaat vaak ook een benauwd gevoel. Alsof er een zwaar gewicht op de borst ligt. Dit treedt op tijdens inspanning, bij koude of tijdens emoties. Ook is er vaak sprake van uitstralend gevoel naar de kaak, keel of naar de linkerarm. Ook verschijnselen als zweten, bleekheid, angst, misselijkheid en braken kunnen voorkomen.

 • Diagnose

  De diagnose angina pectoris wordt gesteld bij de cardioloog. Middels anamnese, lichamelijk onderzoek en uiteraard inspanningstesten kan de diagnose achterhaald worden. Andere aandoeningen zoals longziekten, ziekten van andere inwendige organen, problemen van de borstwand (ribben, spieren en borstwervels), aortaproblemen, etc. moeten worden uitgesloten. Dit is een taak voor de cardioloog.

 • Behandeling

  Bij pijn op de borst (angina pectoris) zal de medicatie die de cardioloog u heeft voorgeschreven gewoon gecontinueerd worden. De pijnspecialist gaat daar mogelijk middelen tegen de pijn aan toevoegen.

  Naast pijnmedicatie is er de mogelijkheid tot TENS. Dit staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie. Er worden aan beide kanten van het borstbeen electrische stickers geplakt. Via deze stickers worden er electrische stroompjes gegeven die de pijn van de angina pectoris kunnen onderdrukken. De oorzaak van de pijnklachten (het zuurstoftekort) wordt hiermee dus niet opgelost. Het is echt een manier van syptoombestrijding.

  Tot voor kort vormde ruggenmergstimulatie een optie tot behandeling voor pijn op de borst. Helaas is dit voorlopig uit het te vergoeden pakket gehaald. Middels onderzoek hopen we op termijn deze therapie bij therapieresistente pijn op de borst weer te mogen toepassen.

  Als het vermoeden bestaat dat de pijn naast lichamelijke klachten ook andere, niet-lichamelijke klachten veroorzaakt, dan kunnen ook psycholoog, psychosomatisch fysiotherapeut en revalidatiearts een bijdrage leveren. Daar zal het biopscychosociale pijnmodel met u worden besproken.

  Het kan dus voorkomen dat uw klachten door meerdere specialisten tegelijk behandeld worden.


"Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."

   


Bezoekadres

 
   Wij werken samen met 

 Zorgkaart score
Zorgkaart score 


© Bravis Pijncentrum, 2019 - 2022