Aandacht verzacht

“Denk aan pijngeneeskunde...”


Pijn kan een ernstig gevolg van een aandoening zijn. Het heeft invloed op alle aspecten van het leven. Soms kan de pijn verholpen of verzacht worden met eenvoudige middelen. Als die niet volstaan, is het goed om aan pijngeneeskunde te denken.

“Nog te vaak wordt niet of te laat aan ons gedacht. Deze patiënten ondervinden soms meer pijn dan noodzakelijk is”, stellen Plony Stroo en Annemieke Tuns, verpleegkundig specialisten van het Bravis Pijncentrum.

“Denk aan pijngeneeskunde als basispijnstilling niet volstaat”

Dat pijngeneeskunde niet de aandacht krijgt die het verdient, heeft meerdere oorzaken. “Patiënten denken vaak dat pijn erbij hoort. Ook kaarten ze het vaak niet aan bij de arts, omdat ze bang zijn dat het afleidt van de behandeling. Artsen richten zich veelal meer op de behandeling van de aandoening dan op de pijn”, licht Annemieke toe. Volgens haar zijn er meerdere momenten waarop het voor de (huis)artsen verstandig is om aan pijngeneeskunde te denken. “De pijnmedicatie slaat niet aan. De dosering moet te snel opgehoogd worden. De medicijnen veroorzaken bijwerken of er wordt gedacht aan het overstappen op een andere medicatie”, somt Plony op.

Advies
Het Bravis Pijncentrum staat ook klaar met advies. “In de praktijk zien we dat patiënten soms jarenlang pijn blijven houden. Dat leidt tot schrijnende gevallen die onnodig zijn. Vaak horen we van patiënten: ‘Hadden we dit maar eerder geweten’. We bieden een breed scala aan pijnbestrijding en hebben bovendien meestal een korte wachtlijst”, vertelt Annemieke. Het pijncentrum heeft uitgebreide kennis van pijnstillende medicijnen en van technieken waarbij zenuwen of delen van het ruggenmerg worden verdoofd.

Verpleegkundig specialiste
In het Bravis Pijncentrum staan de verpleegkundig specialisten dicht bij de patiënt. “Wij houden spreekuren op de polikliniek en zien op aanvraag opgenomen patiënten in de kliniek”, legt Annemieke uit. “Met nieuwe patiënten houden wij een uitgebreid gesprek, waarbij de voorgeschiedenis en de klachten aan bod komen. Er vindt altijd een lichamelijk onderzoek plaats en we kunnen zo nodig aanvullend onderzoek aanvragen of de patiënt hiervoor doorverwijzen. Aan de hand van alle informatie stellen we samen met de patiënt een behandelplan op.” “Pijneducatie is ook een onderdeel van ons werk”, vult Plony aan. “Vaak is de pijn door medicatie niet meteen draaglijk. Soms kunnen we de pijn alleen maar verminderen. Ook andere aspecten hebben invloed op de pijn, zoals bijvoorbeeld werk, sociale omgeving of psychologische aspecten. Dat leggen we goed uit, waardoor ook de meeste kans bestaat dat de patiënten zich houden aan de therapie. Ons doel is een adequate pijnbehandeling waardoor de patiënt zich comfortabel voelt en meer kwaliteit van leven ervaart.”

Laagdrempelig
De verpleegkundig specialisten zijn voor eigen patiënten en andere zorgverleners laagdrempelig te benaderen en hebben tijd en ruimte om de patiënten te woord te staan. “Dat geldt niet alleen voor het spreekuur maar ook om ad hoc zaken te bespreken. Daardoor kunnen patiënten ons altijd even bellen als er iets is”, zegt Annemieke. “Door onze achtergrond als verpleegkundige bekijken we de patiënten bovendien in een breed perspectief. Natuurlijk staan we in nauw contact met de pijnspecialisten en hebben we korte lijntjes met andere artsen. We hebben de bevoegdheid om direct te handelen. We kunnen meteen medicijnen voorschrijven en andere behandelingen afspreken. Dat werkt sneller en is alleen maar prettig voor de patiënt.”

www.bravispijncentrum.nl

Op de foto: verpleegkundig specialisten Plony Stroo (l) en Annemieke Tuns. 

Geschreven door
Annemieke Tuns

Categorie
Nieuws

Nieuws & Actualiteiten

Altijd op de hoogte
Handreiking Afbouw opiaten

Handreiking Afbouw opiaten

| Lars Elzinga | Nieuws

Recent publiceerde het Instituut voor verantwoord medicijngebruik de nieuwe handreiking met aandachtspunten voor het verantwoord afbouwen van opiaten.

!!! UPDATE CORONA !!!

!!! UPDATE CORONA !!!

| Lars Elzinga | Nieuws

!!! UPDATE CORONA !!!

26 september 2021

Zoals u in de media heeft vernomen gaan we de goede kant op met de corona !!!!

De regels worden weer wat versoepeld, dat houdt in dat ook in het Bravis Ziekenhuis de regels zijn aangepast.

Het Bravis Pijncentrum volgt deze regels uiteraard. Zie hiervoor: Bravis versoepelt Coronaregels

Het Bravis Pijncentrum blijft u dus op korte termijn veilig zien

Actuele wachttijden: Toegangstijden


!!! UPDATE CORONA !!!

Helaas zijn we voorlopig nog niet van het coronavirus af. We bevinden ons momenteel in de tweede golf.
MAAR...
Het Bravis Pijncentrum gaat door tijdens de Corona pandemie !!!

De pijn begrijpen in 10 minuten.

De pijn begrijpen in 10 minuten.

| Redactie website | Nieuws

Op YouTube vonden we dit interessante filmpje. In 10 minuten legt het op een heldere, en ook voor kinderen begrijpelijke, wijze uit wat pijn is. 


Bezoekadres

 
   Wij werken samen met 

 Zorgkaart score
Zorgkaart score 


© Bravis Pijncentrum, 2019 - 2021